NORME de conduită pe teritoriul complexuui  „POIANA BRADULUI":
1. Cu veni
rea pe teritoriul complexului, viligiaturistul trebuie sa dispună de:

1.1.  act de identitate; 
1.2.  contract de confirmare a serviciilor (cec);
1.3.  încălţăminte de schimb (pentru viligiaturişti din vile sau saună);
1.4.  medicamente pentru uz personal;
1.5.  produse de igiena personala;

2. Viligiaturistul are DREPTUL:

2.1.   să se odihnească pe teritoriul complexului în perioada convenită in contract;
2.2.   să facă focul numai in grătare;
2.3.   să beneficieze de serviciile saunei (contra unei plăţi suplimentare conform listei de preţuri);
2.4.   să se adreseze administratorului pentru ajutor (să acorde asistenţă medicală minimală.să cheme ambulanţa, pompierii, organele de drept, taxi);
2.5.   să se plimbe pe teritoriul complexului şi în afara acesteia.
2.6.  să folosească numai muzică de fon, în aşa mod ca să nu deranjeze viligialuriştii din jur;

 
3. La cazarea în complexului viligialiiristului îi este INTERZIS:

3.1.  să aprindă focul în alte locuri decât cele special amenajate pentru aceasta;
3.2.  să facă abuz de substaţe narcotice ;
3.3.  fumeze in interiorul vilelor;
3.4.  să se comporte nerespectuos faţă de personal şi alţi viligiaturişii;
3.5.  Să încalce regulile respective, precum şi regulile antiincendiare, de siguranţă în pădure şi în apă;
3.6.  să se deplaseze pe teritoriul complexului cu automobilul;
3.7.  să tragă din arme de foc şi pneumatice;
3.8.  scoată afară averea vilei (mobilier, utilaj, prosoape,veselă etc.)
3.9.  să folosească „ muzică live";
3.10.  folosească " karaoke";
3.11.  folosească muzica tare;
3.12. pescuiască (fără permisiunea administratorului);
3.13.  să distrugă spaţiile verzi;
3.14.  să aducă animale

4. La expirare contractului vilegiaturistul TREBUIE:

4.1.  cu 15 min. înainte de expirare să se adreseze administratorului şi să-l invite la locul său de odihnă;
4.2.  să transmită administratorului averea care i-a fost încredinţată, intacată şi nevătămată în modul cuvenit;
4.3. părăsească locul de odihnă şi teritoriul complexului în timpul cuvenit.